Dansk fødevareproduktion

Vi leverer årligt 8 mio. kg grisekød til dansk fødevareproduktion og eksport til Storbritannien. Årligt leveres 100.000 stk. slagtegrise til Danish Crown. Vores produktion er UK certificeret, hvilket betyder vi skal leve op til en række krav i forhold til foder og dyrevelfærd, der er udover dansk lovgivning. Målet er en rationel produktion der tilgodeser både mennesker og dyr. 

Der produceres fra staldene på: Civagaard, Gettrup, Klitgaard, Gravholt, Nr. og Sdr. Badsbjerg samt lejede slagtegrisestalde i lokalområdet.  

Vi transporter alle vores grise med egne biler, og de begrænsede afstande mellem produktionsenhederne og slagteriet i Sæby, gør vejen fra stald til bord kort. Godt for grisen og godt for klimaet. 

Vores vision er at producere kød af høj kvalitet. Vi mener at kvalitet – dyrevelfærd, fødevarersikkerhed og hensyntagen til miljøet er hinandens forudsætning.