Grøn energi

Vi ønsker at bidrage til produktionen af bæredygtig og klimavenlig energi, og ser det som en naturlig del af fremtidens landbrug. 

I vores datterselskab Ulsted Biogas ApS, har vi siden år 2000 haft 2. stk. biogasanlæg, placeret henholdsvis på Klitgaard og Nr. Badsbjerg. De er begge renoveret og udbygget i 2017. Biogassen produceres af gylle fra vores griseproduktion, græs- og majsensilage samt andre organiske materialer. Anlæggene har en årlig kapacitet på hhv. 4 mio. kWh på Klitgaard og 7. mio. kWh på Badsbjerg. Strømmen sælges til elnettet.

Overskudsvarmen fra vores anlæg på Klitgaard anvendes til opvarmning af stalde og til korntørring. På Badsbjerg leveres overskudsvarmen til Hou Fjernvarme.   

På Klitgaard har vi 5 stk. 1 mW Bonus vindmøller med en årlig el- produktion på omkring 8. mio. kWh, der sælges til elnettet. 

Samlet producerer vi fem gange så meget klimavenlig el, end vi bruger i vores totale produktion.