Synergi gennem ejer- og partnerskaber 

 

Klitgaard Agro koncernen er en moderne landbrugsvirksomhed, hvis hovedformål er fødevareproduktion. Vores mål er en bæredygtig produktion, hvor vi anvender alle ressourcer optimalt, med mest mulig hensyntagen til miljø, dyr, mennesker og økonomi.  

Klitgaard Agro ejes af far og søn Anders og Michael Bundgaard. Sammen ejer de ejendommene og jorderne, der er fundamentet for virksomhedens drift og udvikling. Den daglige ledelse og drift varetages af direktør Frank Kartz Johansen i samarbejde med Michael og Tabitha Bundgaard. 

Virksomheden er gennem årene udviklet i synergi med datterselskaberne Civagaard A/S, Ulsted Biogas ApS, AB Agro ApS og MB Agro ApS. Målsætningen er forsat at skabe synergi gennem ejer- og partnerskaber. 

Visionen er at skabe rammen om en attraktiv arbejdsplads, der sikrer økonomisk overskud til fortsat udvikling af en fremtidsikret landbrugsproduktion.